To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
Партнери
 
Контакт
ДПТ 6 МАЈ ДОО-Скопје

Tел:+389 2 311 1751
Факс:+389 2 311 2751
Адреса: Христо Татарчев 69, 1000 Скопје, Северна Македонија

Контакт

KАНЦЕЛАРИЈА

Општи прашања

ДПТ 6 МАЈ доо Скопје                                                                            contact@6maj.com
Христо Татарчев 69
1000 Скопје, Северна Македонија                                                                    

телефон:        +389 2 3111 751
факс:             +389 2 3112 751

Раководство

Сашо Чатлески, генерален директор                                            scatleski@6maj.com 

Миодраг Даскаловиќ, комерцијален директор                        mdaskalovic@6maj.com 
мобилен: +389 70 225 252

Комерција

Горан Крстевски, главен комерцијалист                                     gkrstevski@6maj.com
мобилен: +389 71 243 818

Вук Малетиќ, комерцијалист                                                        vmaletic@6maj.com
мобилен: +389 71 211 869

Сметководство

Милчо Минев, сметководител                                                       mminev@6maj.com
мобилен: +389 70 215 905

Техничка поддршка и сервис

Филип Хочевар, сервисер                                                            fhocevar@6maj.com
мобилен: +389 71 264 125

 

МАГАЦИН

телефон: +389 2 277 1238

Горан Царчев, логистика                                                               gcarcev@6maj.com
мобилен: +389 70 327 809


МЕШАЛНА ЗА БОИ

Илија Гајдов
мобилен: +389 70 363 043