To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
Партнери
 
Контакт
ДПТ 6 МАЈ ДОО-Скопје

Tел:+389 2 311 1751
Факс:+389 2 311 2751
Адреса: Коле Неделковски 41, 1000 Скопје, Македонија

Контакт

KАНЦЕЛАРИЈА

Општи прашања

ДПТ 6 МАЈ доо Скопје                                                                     contact@6maj.com
Коле Неделковски 41
1000 Скопје, Македонија                                                                    

телефон:        +389 2 3111 751
факс:             +389 2 3112 751

Раководство

Сашо Чатлески, генерален директор                                            scatleski@6maj.com 

Миодраг Даскаловиќ, комерцијален директор                         mdaskalovic@6maj.com 
мобилен: +389 70 225 252

Комерција

Оливера Koпачева, главен комерцијалист                                 okopaceva@6maj.com
мобилен: +389 72 214 482

Горан Крстевски, комерцијалист                                               gkrstevski@6maj.com
мобилен: +389 71 243 818

Вук Малетиќ, комерцијалист                                                        vmaletic@6maj.com
мобилен: +389 71 211 869

Сметководство

Милчо Минев, сметководител                                                       mminev@6maj.com
мобилен: +389 70 215 905

Техничка поддршка и сервис

Иван Вељанов, сервисер                                                              iveljanov@6maj.com
мобилен: +389 72 270 644

 

МАГАЦИН

телефон: +389 2 277 1238

Горан Царчев, логистика                                                               gcarcev@6maj.com
мобилен: +389 70 327 809

Неждет Сулејмани
мобилен: +389 70 509 911