To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
Партнери
 
Контакт
ДПТ 6 МАЈ ДОО-Скопје

Tел:+389 2 311 1751
Факс:+389 2 311 2751
Адреса: Христо Татарчев 69, 1000 Скопје, Северна Македонија


Спецификации и Брошури

Во овој дел се прикажани брошурите од одреден производител. Со клик на логото на производителот можете да ги прегледате сите документи само од тој производител, а со клик на името на документот можете да ги превземете во Pdf формат.


Партнери
Спецификации и брошури за партнер: Vevce
Тип: Хартија/Paper

Отвори PDF: Alukett Spezial Fashion
Отвори PDF: Biogloss
Отвори PDF: Biomatt
Отвори PDF: Niklakett Brilliant
Отвори PDF: Niklakett Medium Fashion
Отвори PDF: Niklakett Medium Plus
Отвори PDF: NiklaPET
Отвори PDF: NiklaSelect
Отвори PDF: PackPro7.0
Отвори PDF: PackPro7.5