To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
Партнери
 
Контакт
ДПТ 6 МАЈ ДОО-Скопје

Tел:+389 2 311 1751
Факс:+389 2 311 2751
Адреса: Коле Неделковски 41, 1000 Скопје, Македонија


Спецификации и Брошури

Во овој дел се прикажани брошурите од одреден производител. Со клик на логото на производителот можете да ги прегледате сите документи само од тој производител, а со клик на името на документот можете да ги превземете во Pdf формат.


Партнери
Спецификации и брошури за партнер: Goricane
Тип: Хартија/Paper

Отвори PDF: SORA AOP laser
Отвори PDF: SORA Light
Отвори PDF: SORA Matt lux
Отвори PDF: SORA Medico
Отвори PDF: SORA OCR L
Отвори PDF: SORA Press
Отвори PDF: SORA Matt 1.1
Отвори PDF: SORA Silk