To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
Партнери
 
Контакт
ДПТ 6 МАЈ ДОО-Скопје

Tел:+389 2 311 1751
Факс:+389 2 311 2751
Адреса: Христо Татарчев 69, 1000 Скопје, Северна Македонија


Гарантни документи

Во овој дел се прикажани гарантните листови од партнерите. Со клик на логото на партнерот можете да ги прегледате сите документи само од тој партнер и а со клик на името на документот можете да ги превземете во Pdf формат.


Партнери
Гарантни документи за партнер: Agfa

Отвори PDF: Agfa Koru Dev
Отвори PDF: Agfa Koru Fix2