To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
Партнери
 
Контакт
ДПТ 6 МАЈ ДОО-Скопје

Tел:+389 2 311 1751
Факс:+389 2 311 2751
Адреса: Христо Татарчев 69, 1000 Скопје, Северна Македонија

Мешална за бои - 15.02.2022

Во рамките на 6 МАЈ постои и мешална за бои во која мешаме офсетни табачни бои како и водени бои за флексо печат според Pantone карта  и/или формулација и примерок од клиентот. 

Во рамките на мешалната за офсетни бои располагаме со:

  • 2 прецизни ваги со точност од 0,01 гр.
  • 2 миксери, од кој поголемиот е со капацитет до 10кг
  • Уред IGT Simply Offset Proofer за извлекување на пробен отисок
  • Спектрофотометар X RITE eXact Advanced

Во процесот на мешање на офсетните бои се користат исклучиво висококвалитетни бои од произведувачот Flint Group. 

Во рамките на мешалната за водени флексо бои располагаме со:

  • Пумпи со систем за прецизно дозирање на бои
  • Прецизна вага
  • Клучеви за извлекување на отисок
  • Спектрофотометар X RITE eXact Advanced
  • Светлосен стол за контрола на боите

Во процесот на мешање на водените флексо бои се користат исклучиво висококвалитетни бази и лакови од произведувачот Sun Chemical.

За секоја произведена количина и нијанса се чуваат отисоци како и исчитани параметри заради контрола на квалитетот и конзистентност при идни нарачки.

Контакт: Илија Гајдов +389-70-363-043