To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
Партнери
 
Контакт
ДПТ 6 МАЈ ДОО-Скопје

Tел:+38923111751
Факс:+38923112751
Адреса:Коле Неделковски 41 1000 Скопје, Македонија

Goricane

Горичане претставува една од водечките експерти за првокласната хартија во Европа која располага со специјализиран сектор за висококвалитетна хартија од сите грамажи. Ја обезбедуваат најдобрата услуга во согласност со потребите на  купувачот, а ефикасната организација на фирмата и овозможува постојано да се зголемува.

За квалитетот на хартијата сведочи и соработката со многу компании во Германија, Франција, Англија, Италија, Австрија и други земји, додека на својот маркет се веќе одамна потврдени и познати. Нивниот годишен прилив во 2009 година изнесува скоро 59 милиони евра, што е доволен податок за квалитетот кој го нудат.

Кунздрук

SORA Matt/Silk

Кунздрук, еднаш премачкан и каландриран.

Сора мат е мазна бездрвна двострана графичка хартија. Освен волуменозноста и одличните печатарски карактеристики, хартијата се одликува со белина, прозирност, прецизна репродукција на тоновите на бојата и површина од која лесно се чита отпечатеното. Мазна, со висока ригидност која овозможува користење на ниски граматури која е од голема корист за корисниците на таков вид хартија бидејки им овозможува значително намалување на трошоците.
Се користи за печатење на книги, прирачници, магазини, флаери, мапи, брошури итн.
Технички карактеристики: SORA Matt 1.1(pdf) и SORA Matt Lux (pdf)

Сора Силк е бездрвна графичка хартија со мазен мат премаз. Има одлични карактеристики за печатење исто како и Матот, голема белина, прозирност, прецизна репродукција на тоновите на бојата и површина од која лесно се чита отпечатенотo. Се користи за печатење на разни видови за брошури , каталози, календари итн. Технички карактеристики: SORA Silk (pdf)

Повеќе за : SORA Matt/Silk

Офсетна хартија

SORA Light

Сора Лајт е хартија со висока прозирност со специјален премаз, одлична димензијална стабилност и голема можност за преклопување. Се користи за печатење во различни форми како и за високоволуменозен материјал за печатење.
Технички карактеристики: SORA Light (pdf)

Повеќе за : SORA Light

SORA Medico

Сора Медико е непремачкана бездрвна хартија дизајнирана за офсет печат и технолошки адаптирана за печатење и произведување на фармацевтски флаери. Технички карактеристики: SORA Medico (pdf)

Повеќе за : SORA Medico

SORA Press

Сора Прес е непремачкана бездрвна хартија дизајнирана за офсет печат, идеална за печатење на книги и флаери. Технички карактеристики: SORA Press (pdf)

Повеќе за : SORA Press