To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
Партнери
 
Контакт
ДПТ 6 МАЈ ДОО-Скопје

Tел:+389 2 311 1751
Факс:+389 2 311 2751
Адреса: Христо Татарчев 69, 1000 Скопје, Северна Македонија


Гарантни документи

Во овој дел се прикажани гарантните листови од партнерите. Со клик на логото на партнерот можете да ги прегледате сите документи само од тој партнер и а со клик на името на документот можете да ги превземете во Pdf формат.


Партнери
Гарантни документи за партнер: Flint Group

Отвори PDF: Novacoat 194 207
Отвори PDF: Novacoat 4050
Отвори PDF: Novastar F700 BK
Отвори PDF: Novastar F700 CY3
Отвори PDF: Novastar F700 MA
Отвори PDF: Novastar F700 YE
Отвори PDF: Novavit EasyMix Orange
Отвори PDF: Novavit EasyMix Red032
Отвори PDF: Novavit EasyMix TransWhite
Отвори PDF: 6 Maj Flint Certified Dealer