To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
Партнери
 
Контакт
ДПТ 6 МАЈ ДОО-Скопје

Tел:+38923111751
Факс:+38923112751
Адреса:Коле Неделковски 41 1000 Скопје, Македонија

Офсетни плочи

Kemolit PCP

Kemolit PCP е софистицирана плоча со посебна површинска обвивка, која обезбедува подобро прилепување меѓу филмот и плочата во рамката за копирање. Со оглед дека е ефектот на под-копирање сведен на минимум, плочата може да се користи во печатењето на големи растерски површини.

Kemolit PCP плочата не е погоднa само како конвенционална плоча, туку и како CTP плоча. Конвенционалната плоча станува CTP плоча со изложување на УВ ласерsки систем, кој за првпат го развива Lüscher во својите XPose плејтсетери наменети за УВ-чувствителни конвенционални плочи. Исто така, може да се користи во Basys системи за печатење со УВ ласер.

Технички карактеристики: Kemolit PCP (pdf)

Повеќе за : Kemolit PCP

Kemolit THE

Kemolit ТНЕ e позитивна термaлна дигитална / CTP офсет печатарска плоча, чувствителна на светлина со бранова должина од 830 nm. Kemolit ТНЕ успешно се користи во сите видови на CTP (platesetters) за подготовка на печатарска форма на позитивни термални плочи.

Технички карактеристики: Kemolit THE (pdf)

Повеќе за : Kemolit THE