To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
Партнери
 
Контакт
ДПТ 6 МАЈ ДОО-Скопје

Tел:+38923111751
Факс:+38923112751
Адреса:Коле Неделковски 41 1000 Скопје, Македонија

Ovit

OVIT е специјализиран во изработката и продажбата на опрема за печатарска и индустрија за гравирање, како што е вакуум печатењето за печатарски кола како и фотогравирањето.

Во 1974 год OVIT влезе во графичкиот пазар и од тогаш палетата на производи се проширува на опрема за контрола на бојата до 5000°K, табли за светло, процесори за офсет плочи како и рамки за изложување на плочите.

Обработка на плочите

Развивач/Processor

Асортиманот на развивачи:

Cleo , Mira, Mizar PV, Mizar TH, SIRIO GREEN, Sirio Plus PV, Sirio TH

Повеќе за : Развивач/Processor

Mост спојувач/Conveyor

Асортиманот на мост спојувачи:

Corner Conveyor, Easy Conveyor, Uni Conveyor

Одвојувач/Stacker

Асортиманот на одвојувачи:

APS, PPS, MPS

Повеќе за : Одвојувач/Stacker

Контрола на квалитетот

Дензитометар

Рефлексијски дензитометри:

MasterDen Basic, MasterDen Pro, MasterDen Expert


Повеќе за : Дензитометар