To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
Партнери
 
Контакт
ДПТ 6 МАЈ ДОО-Скопје

Tел:+38923111751
Факс:+38923112751
Адреса:Коле Неделковски 41 1000 Скопје, Македонија

UPM

UPM letra është njëra ndër letrat më kualitative kur bëhet fjalë për letër për revista, magazina, katalogje dhe të ngjashme. Në opusin e vet të gjerë ofrojnë edhe letër me cilësi të lartë për nevoja grafike dhe për shtypshkronja si dhe letër për zyra, letër për paketim, letër për etiketa dhe letër fleksibile për nevoja të ndryshme.