To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
Партнери
 
Контакт
ДПТ 6 МАЈ ДОО-Скопје

Tел:+38923111751
Факс:+38923112751
Адреса:Коле Неделковски 41 1000 Скопје, Македонија

6 Maj

Riparimi i petëzuesve

Ne ju ofrojmë përkrahje të tërësishme të shtypjes duke përdorur prodhime të shkëlqyeshme nga lideri industrial Böttcher. Mundemi t’ua përmirësojmë ose ndryshojmë petëzesit tuaj të shtypshkronjës. 6 Maj në bashkëpunim me këtë firmë ua ofron të gjithë këtë.

Mjete të shfrytëzuara për shtypshkronjën

6 MAJ punon me pajisje të re dhe të përdorur.

Servis për pajisj

Servisi ynë profesional garanton kualitet dhe përkrahje teknike përkatëse. Serviserët tanë janë të autorizuar nga ana e Kodakut të kryejnë servis të softuerit dhe pajisjes. E specifikojmë servisin dhe përkrahjen teknike në marrëveshje me ju. Servisi ynë përfshin edhe instalim të pajisjes dhe trajnimit sipas nevojës, si dhe përkrahje telefonike.

Këshillim

Ne jemi profesionistë me përvojë shumëvjeçare në rajonin tonë. Pikërisht për shkak të kësaj mund t’ua japim këshillën më të mirë dhe t’u drejtojmë ta bëni zgjidhjen më të mirë për biznesin tuaj. Këshilla profesionale do t’ua lehtësojë vendimin dhe ashtu lehtë do të bëni zgjedhje të vërtetë të produkteve grafike, pajisjeve, kimisë dhe të ngjashme.

Urdhëroni, bëhuni pjesë e jona!

Për informacione më të rëndësishme ju lutemi drejtohuni në servisin tonë në telefonin
389 (2) 3111-751
ose personalisht tek serviseri jonë profsional Ivan Veljanov në e-mailin - iveljanov@6maj.com